Bodymap

Beste ouder(s),

In onze school werken wij volgens de visie van Bodymap.

Bodymap is een organisatie die scholen en ouders wil stimuleren en motiveren om kinderen, en zeker de kinderen tussen 0 en 8 jaar, optimale kansen te bieden om te spelen en te bewegen.  De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode.  Daarom is het van groot belang dat onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanboden krijgen. Alle leerkrachten binnen onze school volgden reeds 1 of meerdere leuke, interactieve en wetenschappelijk onderbouwde opleidingen van Bodymap. Op die manier willen we de concrete kennis & tools in onze schoolwerking integreren  om de ontwikkeling van elk kind optimaal te kunnen begeleiden en te stimuleren.

Cruciaal in de werking volgens Bodymap is het werken met  het “Ontwikkelingslab”. Dit biedt een kapstok om de bewegingsontwikkeling van kinderen een boost te geven. Vanuit dit “lab” observeren we de kinderen en brengen we hun ontwikkeling in kaart. Zo zien we welke “vaatjes” nog niet volledig zijn gevuld en bieden we oefenkansen op maat van elk kind. Voor elke  kleuterklas voorzien we ook een doe-dozen/fiches om er preventief voor te zorgen dat alle vaatjes bij alle kinderen gevuld raken.

Met het ‘Ontwikkelingslab’ kunnen we kinderen zo goed begeleiden waardoor heel wat leerproblemen voorkomen kunnen worden.

Elk schooljaar is er een werkgroepje van leerkrachten die zich inzetten om de kleuters en ook de leerlingen van de eerste en tweede leerjaar motorisch te stimuleren door wekelijks een doos aan te bieden aan de kleuterklassen, gelinkt aan een spelfiche met met stappenplan en ontwikkelingsdoelen. Ook worden er in groepjes kinderen motorisch geprikkeld m.b.v. een bodymapdoedoos. De doelen zijn gelinkt aan het Ontwikkelingslab van Bodymap. Deze dozen zijn gemaakt tijdens een studiedag met alle leerkrachten van De Zonnebloem en Zonnebloempje.

 

“Motoriek is verbonden met alle ontwikkelingsdomeinen”

Hieronder vinden jullie nog informatie i.v.m. bodymap.

Wij implementeren bodymap op school.

https://www.bodymap.be/ontwikkelingslab/

Weldra komen hier bodymap-doe-fiches om met je kleuter te oefenen. Wij gebruiken ze ook op school!

 

 

Een voorbeeld:

andere vbn klik hier

https://www.bodymapouders.be/